Sørbø Industribeslag

Sørbø Industribeslag AS er en totalleverandør av blant annet aluminium, PVC, gummi, beslag, kjemi og festemidler til den nordiske dør- og vindusindustrien. I tillegg leverer de byggevarer til over 2500 proff-kunder i hele Norge.

https://www.sorboindustribeslag.no/