Norsol

Mellom fjord og fjell, bakker og berg, på en liten halvøy innerst i fjorden finner vi økokommunen Tingvoll i Møre og Romsdal. Her har Norsol hatt sin base som fremste leverandør av solskjermingsprodukter i 40 år, og her fortsetter de å produsere nye, innovative og patenterte løsninger for alle hjem.

https://www.norsol.no/